MT @ 13.02.2015

Effata! Atveries! (Mk 7, 34)

Publicēts
Kategorizēts kā MT